Từ khóa: Câu chuyện về Apple và ‘món hời’ 25 tỷ USD

Câu chuyện về Apple và ‘món hời’ 25 tỷ USD

Với mốc doanh số kinh điển 25 tỉ USD mà Apple đã ‘gặt hái’ được [...]