khuyettat.net - Thế giới thông tin của người khuyết tật

Tổng hợp tất cả các thông tin, tin tức mới nhất. Các tấm gương tiêu biểu, nghị lực vượt qua mọi khó khăn – tự tin – hòa nhập cộng đồng. Nơi chia sẽ những nguyện vọng tâm tư của nhóm người yếu thế.

Website khuyettat.net gồm những danh mục:

Tin tức – Tấm gương – Tin tức mới nhất – Giải trí – Thể thao – Sức khỏe – Tin thế giới – Paragames – Giáo dục…

Là cổng thông tin, trung tâm thông tin cung cấp dữ liệu, tư vấn cho người khuyết tật Việt Nam và của người khuyết tật Việt Nam, nơi thể hiện sự tham gia đầy đủ của người khuyết tật Việt Nam vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, một cách tự tin và hòa nhập.