Du lịch tiếp cận

Du lịch bao gồm nhiều loại hình khác nhau như: du lịch tham quan, du lịch hội nghị-hội thảo-sự kiện, du lịch chữa bệnh…số người thuộc nhóm những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng có nhu cầu tiếp cận hoạt động du lịch chiếm một tỉ lệ không nhỏ.

Du lịch tiếp cận cho Nhóm người dễ bị tổn thương trong cộng đồng khi tham gia du lịch cảm thấy mình được hòa nhập vào cuộc sống xã hội, gia đình cùng người tham gia du lịch sẽ thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Từ đó góp phần vào việc nâng cao được nhận thức của xã hội và thúc đẩy việc xây dựng một môi trường không rào cản (quan hệ bình đẳng giữa con người với con người, công trình xây dựng thân thiện với mọi người).

Một chuyên gia về du lịch người nước ngoài cho rằng, Việt Nam chỉ cần thu hút khoảng 1/10 trong 3 triệu khách du lịch quốc tế thuộc nhóm đối tượng này là đã có thể tăng thêm một khoản thu rất lớn cho ngành du lịch.

Du lịch tiếp cận cũng là một trong những nội dung trong chương trình hành động của thập kỷ châu Á – Thái bình dương về NKT do Unescap thông qua, Việt Nam là một trong các nước tham gia thúc đẩy chương trình hành động này.